Một ngày của trẻ

Lịch hoạt động điển hình của trẻ.
Thời gian biểu có thể thay đổi tùy tình hình thực tế.

Thời gianHoạt động
8h00 – 8h30Đón trẻ, ăn sáng
8h30 – 9h00Chuẩn bị cho các hoạt động buối sáng
9h00 – 9h15Morning Circle – Giới thiệu chủ đề và hoạt động trong ngày
9h15 – 9h40Đọc chuyện với trẻ
9h40 -11h15Các hoạt động trung tâm và bài học
11h15 – 11h45Bữa trưa
11h45 – 13h45Giờ kể chuyện và nghỉ trưa
13h45 – 14h00Đánh thức và chuẩn bị cho các hoạt động buổi chiều
14h00 – 14h30Lớp học tiếng Việt
14h30 – 15h00Bữa nhẹ buổi chiều
15h00 – 15h30Bài học
15h30 – 16h00Chơi tự do – Giờ đón trẻ