Phụ huynh bé Thiên Kim lớp Dinosaur

Trong quá trình con học tại trường, ba mẹ rất hài lòng vì con lúc nào cũng happy khi đến trường và luôn háo hức muốn được đi học!

Phụ huynh bé Thiên Kim
lớp Dinosaur