Phụ huynh bé Gia Nhi lớp Joey

Con rất yêu trường, lúc nào về nhà cũng vui và kể rất nhiều điều về lớp với thái độ rất tích cực. Sau khi học tại Rosemont thì về nhà mẹ thấy con tương tác tiếng Anh với mẹ nhiều hơn. Mẹ thấy con vui và tự tin hơn rất nhiều.

Phụ huynh bé Gia Nhi
lóp Joey