Liên hệ

Vui lòng sử dụng mẫu đơn này cho bất kỳ câu hỏi chung nào mà bạn có về trường, hoặc liên hẹ bằng điện thoại theo số 094-362-9222. Nếu quý phụ huynh muốn đăng ký học thử cho con, xin vui lòng dùng mẫu đơn tại đây.