Hoạt động ngoại khóa

Chơi ngoài trời rất quan trọng trong quá trình phát triển của trẻ. Rosemont cung cấp nhiều cơ hội cho trẻ em tham gia vào các hoạt động bên ngoài lớp học, tùy thuộc vào cơ sở vật chất có sẵn xung quanh mỗi địa điểm.