Vinhomes Riverside

Số 27-29 Phong Lan 1,
Vinhomes Riverside,
Long Biên, Hà Nội