Mỹ Đình Pearl

Tầng 1 Tòa Mỹ Đình Pearl 1-2,
Số 1 Châu Văn Liêm,
Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội