Gamuda

Số Z6-50 Gamuda City,
Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội