Tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 02/2020 - Trường Mầm Non Quốc Tế Mỹ Rosemont
0

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 02/2020

Thực hiện Công văn số 548/SGDĐT-CTTT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Covid-19 gây ra, Trường Mầm non Quốc tế Mỹ Rosemont xin thông báo:

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 21/02/2020 đến hết ngày 01/03/2020.

Trân trọng.

Post Views: 103
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020
17/02/2020
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra
07/03/2020
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra
Loading…