Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra - Trường Mầm Non Quốc Tế Mỹ Rosemont
0

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra

Theo Công văn số 779/SGĐT-CTTT về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trường Mầm non Quốc tế Mỹ Rosemont thông báo: Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến ngày 29/03/202.

Trân trọng.

Post Views: 148
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra
07/03/2020
Tăng cường phòng chống dịch Covid-19
27/07/2020
Tăng cường phòng chống dịch Covid-19
Loading…