Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020 - Trường Mầm Non Quốc Tế Mỹ Rosemont
0

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020

Theo QĐ 396/SGDĐT-CTTT ngày 07/02/2020 về việc tiếp tục cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, Trường Mầm non Quốc tế Mỹ Rosemont tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 16/02/2020.

Các bậc phụ huynh chú ý theo dõi tình hình sức khỏe của con, tích cực thực hiện những biện pháp để phòng chống bệnh.

Trân trọng.

Post Views: 91
Các biện pháp phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona mới
Các biện pháp phòng, chống viêm đường hô hấp cấp do vi rút corona mới
03/02/2020
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020
17/02/2020
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 23/02/2020
Loading…