Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra - Trường Mầm Non Quốc Tế Mỹ Rosemont
0

Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra

Theo công văn số 689/SGDĐT-VP về việc tiếp tục cho học sinh học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra, trường Mầm non Quốc tế Mỹ Rosemont trân trọng thông báo:

Toàn bộ học sinh nghỉ học từ ngày 09/03/2020 đến hết ngày 15/03/2020.

Trân trọng.

Post Views: 88
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 02/2020
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 02/2020
22/02/2020
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra
15/03/2020
Tiếp tục cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 29/03/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gây ra
Loading…