Quy trình tuyển sinh - Trường Mầm Non Quốc Tế Mỹ Rosemont

Quy trình tuyển sinh

Bước 1: Nhận form đăng kí 

   Phụ huynh nhận form đăng ký từ nhà trường và điền đầy đủ thông tin đăng ký 

Bước 2: Nộp đơn xin nhập học 

 

   Sau khi điền vào tất cả các trường bắt buộc của mẫu đơn, vui lòng nộp lại cho nhà trường cùng với ảnh của bé và tất cả các tài liệu cần thiết khác (Có thể scan hoặc gửi qua thư).

   Lưu ý: Bạn có thể nộp các giấy tờ liên quan trước một năm so với ngày dự kiến nhập học.

Bước 3: Xem và xét đơn,

 

   Sau khi Xem xét đơn,RAIS sẽ thông báo cho quý phụ huynh biết về việc nhập học của bé.

   Sau khi nộp đơn phụ huynh nên hoàn thành thủ tục ghi danh và nộp học phí theo thời gian quy định.

Bước 4: Đến Trường

   Hãy bắt đầu một cuộc sống mới tại trường quốc tế Mỹ Rosemomnt

   Hẹn gặp các bé tại RAIS !!!

 

 
Loading…