Chính sách tài chính - Trường Mầm Non Quốc Tế Mỹ Rosemont

Chính sách tài chính

BIỂU PHÍ

Phân nhóm lớp

 

  • Penn 1: 12 đến 24 tháng tuổi
  • Penn 2: 24 đến 36 tháng tuổi
  • Penn 3: 3 đến 4 tuổi
  • Penn 4: 4 - 5 tuổi
  • Penn 5: 5 - 6 tuổi
Loading…