7 điều cần nhớ trong kỳ bầu cử - Trường Mầm Non Quốc Tế Mỹ Rosemont
0

7 điều cần nhớ trong kỳ bầu cử

7 điều cần nhớ trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri cần nhớ: Ngày bầu cử; địa điểm bầu cử; đi bầu cử sớm; mang theo thẻ cử tri; chọn đúng, bầu đủ; thực hiện nghiêm quy định phòng dịch; hướng dẫn, tuyên truyền mọi người tham gia bầu cử.

Post Views: 94
Star Of The Week 3/7/2020 tại Rosemont School
Star Of The Week 3/7/2020 tại Rosemont School
03/07/2020
Loading…